Informācija par biļetēm

Iegādātās biļetes uz konkursa koncertiem 2020. gada 2., 3., 4. aprīlī ir derīgas uz konkursa koncertiem 2021. gada 8., 9. un 10. aprīlī.
16. Martā, 2020, 13:41
Dalīties

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas situāciju, Starptautiskais džeza mākslinieku konkurss "Riga Jazz Stage", kam bija jānotiek no 2. līdz 4. aprīlim, ir pārcelts uz 2021. gadu.

Iegādātās biļetes uz konkursa koncertiem 2020. gada 2., 3., 4. aprīlī ir derīgas attiecīgi uz konkursa koncertiem 2021. gada 8., 9. un 10. aprīlī:

  • 2020. gada 2. aprīļa biļetes uz 2021. gada 8. aprīļa koncertu;
  • 2020. gada 3. aprīļa biļetes uz 2021. gada 9. aprīļa koncertu;
  • 2020. gada 4. aprīļa biļetes uz 2021. gada 10. aprīļa koncertu.

Saskaņā ar Latvijā valdošo tiesību doktrīnu un normatīvo aktu regulējumu šī ir nepārvaramā vara, kas neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku. 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka - ja puses nevienojas citādi, tad uz šo brīdi normatīvie akti neuzliek par pienākumu pakalpojumu sniedzējiem atmaksāt patērētājiem atcelto pasākumu biļešu vērtību. Taču uzreiz pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās pakalpojuma sniedzējiem ir jāatsāk noslēgto līgumu pildīšana.

Sadarbībā ar Kultūras ministriju un pasākumu organizētāju nozares pārstāvjiem PTAC ir vienojušies, ka izrādes un koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku, uz pasākumiem iegādātās biļetes būs derīgas un pasākumu rīkotājiem nauda par biļetēm nav jāatmaksā. 

Gadījumā, ja nav iespējams apmeklēt 2021. gada konkursa koncertus, fonds „Mūsdienu mūzikas centrs” var piedāvāt apmeklēt citu līdzvērtīgu pasākumu.