Nolikums

Šī informācija izklāsta pieteikšanās un norises kārtību Džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2020”, ko organizē fonds “Mūsdienu Mūzikas Centrs” (turpmāk tekstā – MMC vai organizators), Rīgā, Latvijā. 
 

IEVADS
Konkursā atļauts piedalīties tikai konkursantiem ar Covid 19 sertifikātiem!

 

1. TIESĪBAS PIEDALĪTIES

1.1. Starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2022” (turpmāk tekstā arī – RJS) aicināti piedalīties pretendenti no visām pasaules valstīm – divās kategorijās – DŽEZA VOKĀLS un DŽEZA BUNGAS.

1.2. Pretendentiem ir noteikts vecuma ierobežojums – dzimuši pēc 1987. gada 6.aprīļa (ne vecāki par 33 gadiem vai ieskaitot);

1.3. Pretendentam, kurš piesakoties konkursam nav sasniedzis sešpadsmit (16) gadu vecumu, nepieciešams savam portfolio pievienot vecāku vai aizbildņa apstiprinājumu par atļauju piedalīties konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2022”.

 

2. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

2.1. Pretendentam jāreģistrējas konkursa mājaslapas www.rigajazz.lv sadaļā "Pieteikuma anketa", pievienojot tur nepieciešamo informāciju.

2.2. Pretendentam jāveic reģistrācijas maksa.

2.3. Pretendentam jāpievieno īsa biogrāfija (.doc vai .pdf dokuments; 100-200 vārdu).

2.4. Pretendentam jāpievieno trīs (3) augstas izšķirtspējas horizontālas fotogrāfijas, kas derīgas publikācijām (.jpg, .png; ne mazāk kā 300dpi).

2.5. Pretendentam jāpievieno trīs (3) labas kvalitātes audio ieraksti (.mp3, .mp4).

2.5.1. Repertuāru veido šādi skaņdarbi:

Džeza vokāls
•    džeza standarts (up tempo);
•    džeza standarts (balāde);
•    brīvas izvēles skaņdarbs.

Džeza bungas
•    džeza standarts (up tempo);
•    džeza standarts (balāde, slotiņu tehnika);
•    brīvas izvēles skaņdarbs.

2.5.2. Katrai kompozīcijai jānorāda nosaukums, autors, vārdu autors, aranžētājs. 

2.6. Pretendentam jāpievieno viens (1) labas kvalitātes video (saite no Youtube vai Vimeo kanāliem).

2.7. Pretendentam jāpievieno pases kopija (JPG, PDF).

2.8. Pretendentiem, kuri iepriekš iesaistījušies mūzikas procesos, vēlams iesūtīt muzikālās pieredzes pārskatu – tās atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, preses materiālus, atsauksmes par koncertiem, ierakstiem u.c. uz e-pastu contest@rigajazz.lv (vārdu un uzvārdu norādot faila nosaukumā).

2.9. Nepilnīgi iesūtītie materiāli netiks izskatīti un atgriezti.

2.10. Ja pievienojot pieteikuma anketu, rodas tehniskas problēmas (vai neesiet drošs/a par pieteikuma pievienošanos), lūdzam visus nepieciešamos materiālus sūtīt uz e-pastu contest@rigajazz.lv, tematā norādot "Pieteikuma anketa".
Uz šo e-pastu var rakstīt arī par citiem ar konkursu un tā norisi saistītiem jautājumiem!

2.11. Gadījumos, ja iesūtītie audiofaili ir bojāti (tos nav iespējams atskaņot), organizatori par to informē pretendentu.

2.12. Konkursā atkārtoti nedrīkst pieteikties tikai iepriekšējo gadu pirmās vietas ieguvēji.

 

3. REĢISTRĀCIJAS MAKSA

3.1. Visi pretendenti veic reģistrācijas maksu EUR 100 (viens simts euro un nulle euro centi) apmērā (bankas transakcijas maksa nav iekļauta).

3.2. Reģistrācijas maksa jāveic ar pārskaitījumu uz organizatora bankas kontu.

3.3. Veicot maksājumu fondam “Mūsdienu Mūzikas Centrs” tematā jānorāda “RJS 2022"; Ja maksājumu par potenciālo konkursa dalībnieku veic kāda cita persona, tad maksājuma tematā jānorāda vārds un uzvārds, par ko tiek veikts maksājums.
Reģistrācijas maksas veikšana negarantē pretendenta automātisku dalību konkursa koncertā.

3.4. Bankas komisijas maksu (ja tāda ir) apmaksā pretendents.

3.5. Maksājuma saņēmēja dati:

Mūsdienu Mūzikas Centrs, Fonds
Reģistrācijas Nr.:  LV40008018388
Banka: SEB bank
Konts:  LV81UNLA0050003623119
Kods: UNLALV2X

3.6. Reģistrācijas maksa netiek atgriezta, ja pretendents neiekļūst otrajā kārtā un netiek uzaicināts uz konkursa koncertu Rīgā.

 

4. KONKURSA NORISE

4.1. Starptautiskais džeza mākslinieku konkurss “RIGA JAZZ STAGE 2022” norisinās trīs kārtās ar Gala koncertu:

1. kārta: Pieteikšanās un pretendentu atlase (neklātienē, žūrijai izskatot iesūtītos materiālus, sīkāk 4.3. Punktā)

2. kārta Konkursa koncerts | norisinās 07.04.2022;

3. kārta: Konkursa fināls | norisinās 08.04.2022.


4.2. Pieteikties dalībai konkursā 

4.3. Pieteikšanās un pretendentu atlases laikā žūrija noklausās pretendentu iesūtītos materiālus un izvēlās dalībniekus, kuri tiek uzaicināti uzstāties Konkursa koncertā Rīgā, Latvijā, 2022. gada 7. aprīlī, kinoteātrī “Splendid Palace”.

4.3. Žūrijas lēmums tiek paziņots katram pretendentam personīgi.

4.4. Dalībnieki, kas uzaicināti piedalīties konkursa koncertā, izpilda vienu (1) kompozīciju (max. 5 minūtes).

4.5. Pēc Konkursa koncerta žūrija paziņo finālistus vokāla un instrumentālajā kategorijā, kuri uzstāsies  Konkursa finālā Rīgā, Latvijā, 2022. gada 7. aprīlī.

4.6. Konkursa finālā dalībnieks izpilda divas (2) kompozīcijas, kas iepriekš nav izpildītas (abas kompozīcijas kopā max. 7 minūtes).

4.7. Žūrija paziņo konkursa laureātus Gala koncertā Rīgā, Latvijā, 2022. gada 9. aprīlī.

 

5. KONKURSA BALVU FONDS

5.1. Laureāti kategorijās “Džeza vokāls” un “Džeza bungas” saņem naudas balvas:

Džeza vokāls 

Vieta

Balva

1.vieta

EUR 1200*

2.vieta

EUR 1000*

3.vieta

EUR 700*


Džeza bungas

Vieta

Balva

1.vieta

EUR 1200*

2.vieta

EUR 1000*

3.vieta

EUR 700*


5.2. Īpaša žūrijas balva par labāko improvizāciju.

5.3. Konkursa dalībnieku saņem ekskluzīvus koncertu uzaicinājumus no džeza festivāliem un mūzikas klubiem;

5.4. Žūrijai un konkursa organizatoriem ir tiesības izsludināt un piešķirt arī citas papildu balvas, piemēram, konkursa Grand Prix, skatītāju simpātijas balvu, sadarbības partneru īpašās balvas un citas.

5.5. Laureātam balva jāsaņem personīgi. 

5.6. Bankas komisijas maksas, kas radušās nepareiza bankas konta numura uzrādīšanas gadījumā, apmaksā laureāts.

----

* Naudas balva tiek saņemta ar bankas  pārskaitījumu uz laureāta norādītu bankas kontu. Latvijas rezidentiem no summas tiek ieturēts Latvijas likumdošanā noteiktais iedzīvotāju ienākuma nodoklis; nerezidents ar ienākumiem saistītos nodokļus nomaksā personīgi savā mītnes zemē.  

 

6. ŽŪRIJA

6.1. Starptautiskās žūrijas sastāvu veido profesionāli mākslinieki, mūzikas producenti un festivālu rīkotāji no vairākām pasaules valstīm.

6.2. Žūriju izvēlās organizatori - fonds “Mūsdienu Mūzikas Centrs”.

6.3. Katrs žūrijas pārstāvis vērtē konkursantus pēc savas profesionalitātes un zināšanām.

6.4. Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami.

 

7. KONKURSA DALĪBNIEKU PIENĀKUMI

7.1. Visi pretendenti/dalībnieki apliecina, ka būs profesionāli un punktuāli visu konkursa norises laiku (mēģinājumos un konkursa koncertos), kā arī uzvedīsies atbilstoši vispārpieņemtām ētikas normām, pretējā gadījumā organizatoriem ir tiesības konkursantu no dalības pasākumā diskvalificēt.

7.2. Sagatavot labas kvalitātes nošu materiālu pavadošajai grupai, un būt gatavam šo materiālu iesūtīt organizatoriem elektroniski uzreiz pēc atlases un rezultātu saņemšanas, kas apstiprina dalību konkursā. Organizatori nepieņem sliktas kvalitātes nošu materiālus, kā arī ar roku rakstītus nošu materiālus.

7.3. Atļaut organizatoram izmantot savu vārdu, uzvārdu un materiālus no iesūtītā portfolio (biogrāfija, foto, audio failus) konkursa reklamēšanas nolūkos neierobežotā laika periodā.

7.4. Iesaistīties visās organizatora rīkotajās aktivitātēs, priekšnesumos un mediju intervijās konkursa norises laikā.

7.5. Neiebilst pret foto, audio un video materiālu ierakstu veikšanu no organizatoru puses mēģinājumu, konkursa koncerta, konkursa fināla un apbalvošanas ceremonijas laikā. Materiāli tiek izmantoti nekomerciāliem mērķiem.

7.6. Būt profesionāliem, rūpīgi izstrādāt savu skatuves tēlu, konkursa koncertos neuzstāties ikdienas apģērbā.

7.7. Stingri aizliegts lietot un atrasties jebkādu apreibinošu vielu ietekmē konkursa norises laikā.

7.8. Aizliegts uzstāties citos pasākumos Latvijā nedēļu pirms un nedēļu pēc konkursa, kas nav saskaņoti ar konkursa organizatoriem.

7.9. Konkursants garantē, ka organizatori drīkst izmantot iesūtītos ierakstus. Organizators nav atbildīgs par trešo pušu autortiesību pārkāpšanu. Iesniedzot konkursa atlasei ierakstus, konkursants atbrīvo organizatoru no jebkādas atbildības par ierakstiem no trešajām pusēm. Ieraksti, uz kuriem trešajām pusēm ir tiesības, netiek pieņemti. 

7.10. Jebkuru iepriekš minēto pārkāpumu gadījumā organizatoriem ir tiesības diskvalificēt konkursantu.

7.11. Transporta izdevumus uz un no Latvijas dalībnieks sedz personīgi.

7.12. Ja ieceļošanai Latvijā nepieciešama vīza, jāvēršas tuvākajā Latvijas vēstniecībā vai pārstāvniecībā savā mītnes zemē. Konkursants sedz visas ar vīzu saistītās izmaksas. 

 

8. ORGANIZATORA PIENĀKUMI


8.1. Nodrošināt mēģinājumu norisi kopā ar pavadošo grupu katram dalībniekam.

8.2. Nodrošināt konkursantu ar pavadošo grupu profesionālu mūziķu sastāvā: piano, ģitāra, bass, bungas.

8.3. Nodrošināt naktsmītnes viesnīcā (ar brokastīm) konkursa norises laikā no 2022.gada 6. līdz 10. aprīlim (4 naktis); jebkādas papildus izmaksas jāapmaksā konkursantam pašam.

 

9. ORGANIZATORU BLAKUSTIESĪBAS

9.1. Konkursants garantē organizatoram nekomerciālas tiesības:

    9.1.1. filmēt, ierakstīt, fotografēt un pārraidīt medijos konkursa norisi;

    9.1.2. izplatīt informatīvus materiālus par konkursu un tā dalībniekiem.

9.2. Ieraksti, ko iesūtījuši pretendenti, kā arī konkursa laikā veiktie ieraksti, tiek publiskoti un var tikt izmantoti konkursa popularizēšanai.

9.3. Pretendenti apliecina, ka nodod visu iesūtīto materiālu, kā arī konkursa laikā uzņemto un ierakstīto materiālu izmantošanas autortiesības starptautiskā džeza mākslinieku konkursa “RIGA JAZZ STAGE 2022” organizētājiem, fondam ”Mūsdienu Mūzikas Centrs”.

 

10. KONKURSA ATCELŠANA

10.1. Ja konkurss tiek atcelts organizatoru vainas dēļ, konkursantiem tiek atgriezta reģistrācijas maksa.
Reģistrācijas maksa tiek atgriezta ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu pēc 2020. gada 4. aprīļa.

10.2. Nepārvaramu apstākļu (Force Majeure) gadījumā organizatoriem ir tiesības mainīt tā norises kārtību un norises vietas.

10.3. Ja nepārvaramu apstākļu (Force Majeure) ietekmes rezultātā konkurss tiek atcelts pavisam, reģistrācijas maksa netiek atgriezta un organizatori nav atbildīgi par izmaksām, kas konkursantam radušās, konkursa atcelšanas gadījumā.

 

11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

11.1. Visi konkursanti, kas piesaka dalību starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2022”, piekrīt šajā nolikumā izklāstītajiem noteikumiem.
Jautājumus, kuri nav izklāstīti šajā nolikumā, konkursants vai pretendents risina individuāli ar organizatoriem.

11.2. Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami.