Nolikums

Šī informācija nosaka un paskaidro pieteikšanās un norises kārtību STARPTAUTISKAJĀ DŽEZA MĀKSLINIEKU KONKURSĀ “RIGA JAZZ STAGE 2019”, ko organizē fonds “Mūsdienu Mūzikas Centrs” (tālāk tekstā – MMC), Rīgā, Latvijā. Nolikumā MMC tiek saukts arī par “organizētāju”.

 

1. TIESĪBAS PIEDALĪTIES

1.1. Starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2019” (tālāk tekstā – RJS) aicināti piedalīties pretendenti no visām pasaules valstīm – divās kategorijās – DŽEZA VOKĀLS un DŽEZA PIANO.

1.2. Pretendentiem noteikts vecuma ierobežojums – dzimuši pēc 1989. gada 7.aprīļa (ne vecāki kā 30);

1.3. Pretendentam, kurš piesakoties konkursam nav sasniedzis sešpadsmit (16) gadu vecumu, nepieciešams savam portfolio pievienot kāda no vecāku vai aizbildņa apstiprinājumu par atļauju piedalīties starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2018”.

 

2. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

2.1. Pretendentam jāreģistrējas konkursa oficiālajā mājaslapā www.rigajazz.lv sadaļā "Pieteikuma anketa", pievienojot tur nepieciešamo informāciju.

2.2. Pretendentam jāveic reģistrācijas maksa.

2.3. Pretendentam jāpievieno īsa biogrāfija (.doc vai .pdf dokuments; 100-200 vārdu).

2.4. Pretendentam jāpievieno trīs (3) augstas izšķirtspējas horizontālas fotogrāfijas, kas derīgas publikācijām (.jpg, .png; ne mazāk kā 300dpi).

2.5. Pretendentam jāpievieno trīs (3) labas kvalitātes audio ieraksti (.mp3, .mp4).

2.5.1. Repertuāru veido šādi skaņdarbi:
•    džeza standarts (up tempo);
•    džeza standarts (balāde);
•    brīva izvēles skaņdarbs.

2.5.2. Katrai kompozīcijai jānorāda nosaukums, autors, vārdu autors, kā arī aranžētājs. 

2.6. Pretendentam jāpievieno viens (1) labas kvalitātes video (pievienot saiti no Youtube vai Vimeo kanāliem).

2.7. Pretendentam jāpievieno pases kopija (JPG, PDF).

2.8. Pretendentiem, kuri iepriekš iesaistījušies mūzikas procesos, vēlams iesūtīt savas muzikālās pieredzes pārskatu – tās atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, piemēram, preses materiālus, atsauksmes par sniegtajiem koncertiem, izdotajiem ierakstiem u.c. uz e-pastu contest@rigajazz.lv (vārdu un uzvārdu norādot faila nosaukumā).

2.9. Nepilnīgi iesūtītie materiāli netiek izskatīti un atgriezti.

2.10. Ja, pievienojot pieteikuma anketu, rodas tehniskas problēmas vai neesiet drošs/a par pieteikuma pievienošanos, lūdzam visus nepieciešamos materiālus sūtīt uz e-pastu contest@rigajazz.lv, tematā norādot "Pieteikuma anketa". Uz šo e-pastu var rakstīt arī par citiem ar konkursu un tā norisi saistītiem jautājumiem!

2.11. Gadījumos, ja iesūtītie audiofaili ir bojāti (tos nav iespējams atskaņot), organizatori par to informē pretendentu.

2.12. Konkursā atkārtoti nedrīkst pieteikties  iepriekšējo gadu konkursu Grand Prix ieguvēji.

 

3. REĢISTRĀCIJAS MAKSA

3.1. Visi pretendenti dalībai starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2019” veic reģistrācijas maksu EUR 100 (viens simts eiro un nulle eiro centi) apmērā (bankas transakcijas komisijas maksa un nodokļi nav iekļauti).

3.2. Reģistrācijas maksa veicama ar interneta bankas starpniecību.

3.3. Maksājums fondam “Mūsdienu Mūzikas Centrs” norādāms ar “RIGA JAZZ STAGE 2019”, kā arī pretendentam maksājuma uzdevumā jānorāda pilns vārds un uzvārds.

3.4. Bankas komisijas maksu (ja tāda ir) apmaksā pretendents.

3.5. Maksājuma saņēmēja dati:

Mūsdienu Mūzikas Centrs Fonds
Reģistrācijas Nr.:  LV40008018388
Banka: SEB bank
Konts:  LV81UNLA0050003623119
Kods: UNLALV2X

3.6. Reģistrācijas maksa netiek atgriezta, neatkarīgi no tā, vai pretendents iekļūst/neiekļūst konkursa 1 kārtā (izņemot Punktā 10.1. atrunāto kārtību).

 

4. KONKURSA NORISE

4.1. Starptautiskais džeza mākslinieku konkurss “RIGA JAZZ STAGE 2019” norisinās trīs kārtās ar vērienīgu noslēguma  Gala koncertu:

1. kārta: Pieteikšanās un pretendentu atlase

2. kārta Konkursa koncerts | norisinās 04.04.2019;

3. kārta: Konkursa fināls | norisinās 05.04.2019.


4.2. Pieteikties dalībai konkursā  var līdz 2019. gada 20.janvārim. 

4.3. Pieteikšanās un pretendentu atlases laikā žūrija noklausās visu pretendentu iesūtītos materiālus un izvēlās konkursantus gan Džeza vokāla, gan  Džeza piano kategorijā, kuri tiek uzaicināti uzstāties Konkursa koncertā Rīgā, Latvijā, 2019. gada 4. aprīlī, kinoteātrī “Splendid Palace”.  Uz konkursa otro kārtu tiek ne vairāk, kā 29 konkursanti.

4.3. Žūrijas lēmums tiek paziņots katram pretendentam personīgi līdz 2019.gada 4.februārim.

4.4. Katrs konkursants, kas uzaicināts piedalīties konkursa finālā, izpilda vienu (1) kompozīciju (max. 5 minūtes).

4.5. Pēc Konkursa koncerta žūrija paziņo konkursantus gan vokāla, gan instrumentālajā kategorijā, kuri uzstāsies Konkursa fināla koncertā Rīgā, Latvijā, 2019. gada 5. aprīlī.

4.6. Konkursa finālā konkursants izpilda divas (2) kompozīcijas, kas iepriekš nav izpildītas (abas kompozīcijas kopā max. 7 minūtes).

4.7. Žūrija paziņo konkursa laureātus Gala koncertā Rīgā, Latvijā, 2019. gada 6. aprīlī.

 

5. KONKURSA BALVU FONDS

5.1. Laureāti kategorijās “Džeza vokāls” un “Džeza piano” saņem naudas balvas:

Džeza vokāls 

Vieta Balva
1.vieta EUR 1500*
2.vieta EUR 1000*
3.vieta EUR 700*


Džeza piano

Vieta Balva
1.vieta EUR 1500*
2.vieta EUR 1000*
3.vieta EUR 700*5.2. Īpaša žūrijas balva par labāko improvizāciju.

5.3.Konkursa dalībnieki  saņem ekskluzīvus uzaicinājumus no tādiem festivāliem un klubiem, kā “Rīgas Ritmi”, Venēcijas džeza festivāls, Igaunijas festivāls “Jazz Time”, Kauņas džeza festivāls,  “Ronnie Scott's” klubs Londonā, Ņujorkas leģendārais Linkolna Centrs,  “Nardis Jazz Club”.

5.4. Maestro Raimonda Paula balva EUR 1000*.

5.5. Žūrijai un konkursa organizatoriem ir tiesības izsludināt un piešķirt arī citas papildus balvas, kā, piemēram "Grand Prix", skatītāju simpātiju balvu un citas.

5.6. Laureātam balva jāsaņem personīgi. 

5.7. Jebkādu bankas komisijas maksu nepareiza bankas konta numura uzrādīšanas gadījumā apmaksā laureāts.

 


* Naudas balva tiek saņemta ar bankas (tostarp PayPal) pārskaitījumu uz finālista iepriekš norādītu bankas kontu. No summas tiek ieturēts Latvijas likumdošanā paredzētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis  24% apmērā. 

 

6. ŽŪRIJA

6.1. Starptautiskās žūrijas sastāvu veido profesionāli mākslinieki, mūzikas producenti un festivālu rīkotāji no vairākām pasaules valstīm.

6.2. Žūriju izvēlās rīkotājorganizācija, fonds “Mūsdienu Mūzikas Centrs”.

6.3. Katrs žūrijas pārstāvis vērtē konkursantus pēc savas profesionalitātes un zināšanām.

6.4. Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami.

 

7. KONKURSANTU PIENĀKUMI


7.1. Visi pretendenti/dalībnieki apliecina, ka būs profesionāli un punktuāli visu konkursa norises laiku (mēģinājumos un konkursa koncertos), kā arī – uzvedīsies atbilstoši vispārpieņemtām ētikas normām, pretējā gadījumā organizatoriem ir tiesības konkursantu diskvalificēt.

7.2. Sagatavot labas kvalitātes nošu materiālu pavadošajai grupai, kā arī – būt gatavam šo materiālu iesūtīt organizatoriem elektroniski uzreiz pēc atlases un rezultātu saņemšanas, kas apstiprina dalību konkursā. Organizētāji nepieņem sliktas kvalitātes nošu materiālus, kā arī ar roku rakstītus nošu materiālus.

7.3. Atļaut organizatoram izmantot savu vārdu, uzvārdu un materiālus no iesūtītā portfolio (biogrāfija, foto, audio failus) konkursa reklamēšanas nolūkos neierobežotā laika periodā.

7.4. Iesaistīties visās organizatora rīkotajās aktivitātēs, priekšnesumos un mediju intervijās konkursa norises laikā.

7.5. Neiebilst pret foto, audio un video materiālu ierakstu veikšanu no organizatoru puses mēģinājumu, konkursa Fināla un Super-fināla koncerta laikā. Materiāli tiek izmantoti nekomerciāliem mērķiem.

7.6. Būt profesionāliem, rūpīgi izstrādāt savu skatuves tēlu, konkursa pusfināla un fināla koncertos neuzstāties ikdienas apģērbā.

7.7. Stingri aizliegts lietot un atrasties jebkādu alkoholisku un narkotisku vielu ietekmē konkursa norises laikā.

7.8. Aizliegts uzstāties citos pasākumos Latvijā nedēļu pirms un nedēļu pēc konkursa, kas nav saskaņoti ar starptautiskā džeza mākslinieku konkursa “RIGA JAZZ STAGE 2019” organizatoriem.

7.9. Konkursants garantē, ka drīkst izmantot iesūtītos ierakstus. Organizētājs nav atbildīgs par trešo pušu autortiesību pārkāpšanu. Konkursants atbrīvo organizētāju no jebkādas atbildības par ierakstiem no trešajām pusēm. Ieraksti, uz kuriem trešajām pusēm ir tiesības, netiek pieņemti. 

7.10. Jebkuru iepriekš minēto pārkāpumu gadījumā organizatoriem ir tiesības diskvalificēt konkursantu.

7.11. Transporta izdevumus uz un no Latvijas sedz konkursants personīgi.

7.12. Ja ieceļošanai Latvijā nepieciešama vīza, jāvēršas tuvākajā Latvijas vēstniecībā vai pārstāvniecībā savā mītnes zemē. Konkursants sedz visas ar vīzu saistītās izmaksas. 
 

 

8. ORGANIZATORA PIENĀKUMI


8.1. Nodrošināt mēģinājumu norisi kopā ar pavadošo grupu katram konkursantam.

8.2. Nodrošināt konkursantu ar pavadošo grupu profesionālu mūziķu sastāvā (taustiņi, saksafons, bass, sitaminstrumenti), kā arī profesionālu tehnisko atbalstu.

8.3. Nodrošināt naktsmītnes 4* viesnīcā (ar brokastīm; izrakstīšanās no viesnīcas līdz plkst. 12:001) konkursa norises laikā no 3. līdz 6. aprīlim, 2019. gadā1; visas papildus izmaksas jāapmaksā konkursantam pašam.

 

1Informācija tiks precizēta.

 

9. ORGANIZATORU BLAKUSTIESĪBAS


9.1. Konkursants garantē organizatoram nekomerciālas tiesības:

    9.1.1. filmēt, ierakstīt, fotografēt un pārraidīt medijos konkursa norisi;

    9.1.2. izplatīt informatīvus materiālus par konkursu un tā dalībniekiem.

9.2. Ieraksti, ko iesūtījuši pretendenti, kā arī konkursa laikā veiktie ieraksti tiek publiskoti un var tikt izmantoti konkursa popularizēšanai.

9.3. Pretendenti apliecina, ka nodod visu iesūtīto materiālu, kā arī konkursa laikā uzņemto un ierakstīto materiālu izmantošanas autortiesības starptautiskā džeza mākslinieku konkursa “RIGA JAZZ STAGE 2019” organizētājiem, fondam ”Mūsdienu Mūzikas centrs”.

 

10. KONKURSA ATCELŠANA


10.1. Ja konkurss tiek atcelts organizatoru vainas dēļ, konkursantiem tiek atgriezta reģistrācijas maksa.
Reģistrācijas maksa tiek atgriezta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc 2019. gada 7. aprīļa.

10.2. Nepārvaramu apstākļu (Force Majeure) gadījumā organizatoriem ir tiesības mainīt tā norises kārtību un norises vietas.

10.3. Ja nepārvaramu apstākļu (Force Majeure) ietekmes rezultātā konkurss tiek atcelts pavisam, reģistrācijas maksa netiek atgriezta.

10.4. “RIGA JAZZ STAGE 2019” nav atbildīgs par izmaksām, kas konkursantam rodas konkursa atcelšanas gadījumā.

 

11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI


11.1. Visi konkursanti, kas piesaka dalību starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā “RIGA JAZZ STAGE 2019”, piekrīt šajā nolikumā izklāstītajiem noteikumiem. Jautājumus, kuri nav izklāstīti šajā nolikumā, konkursants vai pretendents individuāli risina ar organizētāju.

11.2. Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un nav apstrīdami.