Balvas

Kopējais konkursa naudas balvu fonds sastāda ap  EUR 10 0001.  Laureāti kategorijās “Džeza vokāls” un “Džeza piano” saņem naudas balvas:

Džeza vokāls

Vieta Balva
1.vieta EUR 1500*

2.vieta

EUR 1000*
3.vieta EUR 700* 


Džeza piano

Vieta Balva
1.vieta EUR 1500*
2.vieta EUR 1000*
3.vieta EUR 700*


Maestro Raimonda Paula balva EUR 1000*

Konkursa dalībnieki  saņem speciālos uzaicinājumus no tādiem festivāliem un klubiem, kā “Rīgas Ritmi”, Venēcijas džeza festivāls, Igaunijas festivāls “Jazz Time”, Kauņas džeza festivāls,  “Ronnie Scott's” klubs Londonā, Ņujorkas leģendārais Linkolna Centrs,  “Nardis Jazz Club”.

Žūrijai un konkursa organizatoriem ir tiesības izsludināt un piešķirt arī citas papildus balvas, kā, piemēram "Grand Prix", skatītāju simpātiju balvu un citas.

Konkursa dalībniekiem tiks pasniegti diplomi par dalību konkursā un balvas pasniegs  žūrijas locekļi, kuri ir plaši pazīstamas personības visā pasaulē.


Konkursa žūrijas lēmumi ir galēji un nav apstrīdami.


*Naudas balva tiek saņemta ar bankas (tostarp PayPal) pārskaitījumu uz finālista iepriekš norādītu bankas kontu. No summas tiek ieturēts Latvijas likumdošanā paredzētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 24% apmērā.
1. Summa norādīta ar rezerves naudas līdzekļies  papildu balvu piešķiršanai.